про нас

Місія, цілі, завдання, мета, основні напрямки нащої організації

Місія, цілі та завдання організації

 • натискай щоб дізнатися більше

  Місія нашої організації полягає в сприянні послідовному формуваннюгромадянського суспільства і його впливу на прозорість діяльності влади,розвитку цінностей громадянської відповідальності та формуваннюволонтерського співтовариства.

мета організації

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Головною метою Громадської Організації “Дія в Україні” є сприянняу здійснені та захисті прав і свобод, задоволенні суспільно значучихпроблем, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, таінших інтересів громадян, сприяння розбудові інститутів громадянськогосуспільства, шляхом громадського контролю та висвітлення в медіаресурсах. Зокрема сприяння вільному отриманню та поширеннюінформації в суспільстві щодо використання бюджетних коштів органамидержавної влади, органами місцевого самоврядування, особами, якщо вонивиконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноваженьзгідно із законом.А також надання благодійної гуманітарної допомоги, а такожбезкорисливих послуг особам, які їх потребують, незалежно від раси,кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі і віку,етнічного походження, мови або інших ознак; надання благодійноїгуманітарної допомоги людям похилого віку, людям із обмеженимиможливостями, тяжко хворим, зокрема дітям, вимушено переміщенимособам; реабілітація українських військових, організація навчання тапідготовки з тактичної медицини, реабілітаційна психологічна допомогавійськовим та членам їх родин, надання гуманітарної допомогивійськовим шпиталям та медсанчастинам.

завдання організації

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  - організація та здійснення заходів, спрямованих на розвиток інститутівгромадянського суспільства;- проведення соціологічних опитувань, теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних зібрань, іншихосвітніх та навчальних заходів;- організація та проведення «круглих столів», зустрічей, тренінгів,семінарів, різних навчальних заходів та акцій, а також інших заходів,що не суперечать чинному законодавству України;- сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені цілі ізавдання, проведенню семінарів, лекцій, конференцій, коворкінгів,різних форм та напрямів відповідно до мети Організації;- медійна діяльність, зокрема, сприяння створенню телевізійних тарадіопрограм, випуску відеофільмів, проведення просвітницькоїдіяльності щодо нагальних питань захисту прав людини, висвітленнясвоєї діяльності в медіа;- гуманітарна допомога під час війни: проекти психологічної допомогидітям та дорослим у статусі ВПО; дистрибуція гуманітарних наборів(одягу, посуду, предметів гігієни, електричних приладів тощо);допомога у відбудові зруйнованого житла; підтримка медичнихзакладів (медичним обладнанням, ліками, витратними матеріаламитощо).

Основні напрямки роботи

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Основними напрямками діяльності Організації є- сприяння організації громадського контролю за дотриманнямКонституції України та законів України посадовими особамидержавних органів, у тому числі правоохоронних органів, військовихформувань, органами місцевого самоврядування, судовими органами
  та субʼєктами державного сектору, а також сприяння їх ефективноїдіяльності;- сприяння підтримці ініціатив щодо боротьби з корупцією тагромадянської протидії корупційним правопорушенням;- сприяння організації журналістських розслідувань;- сприяння вільному отриманню та поширення інформації суспільствомщодо використання бюджетних коштів органами державної влади,органами місцевого самоврядування, особами, якщо вони виконуютьделеговані повноваження субʼєктів владних повноважень згідно іззаконом чи договором;- сприяння та участь у достовірному і повному інформуванні населенняпро використання бюджетних коштів; організація та проведення“круглих столів”,- надання гуманітарної допомоги.

структура організації, структура управління організацією

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Голова ради правління, Рада правління, Наглядова рада, співробітники таволонтери. Органами управління Організацією є: Загальні збори членівОрганізації, Правління Організації, Голова Організації.Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправіприймати рішення з будь-яких питань ї діяльності, в тому числі і з тих, щоналежать до компетенції Правління.Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальнимизборами, обирається терміном на 2 роки, не більше двох термінів поспіль тавиконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном такоштами Організації в межах, встановлених Статутом, Загальними зборами таПравлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їхрішень.

Кількість чоловіків, жінок та осіб іншої статі серед співробітниківорганізації

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Члени організації:-чоловіки 9-жінки 7Представники органів управління(правління, наглядова рада тощо):-чоловіки 5-жінки 3Співробітники, постійно залучені набезоплатній основі:-чоловіки 6-жінки 4

Цільова аудиторія організації

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Територіальні громади, органи місцевого самоврядування, суб’єктидержавного сектору, інститути громадянського суспільства, громадськіактивісти, громадські організації, зокрема жіночі організації, ветеранськіорганізації.

навчальні заходи, спрямовані на розвиток організації

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  Голова організації, Озерянський Назар Андрійович, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де отримав ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Номер та серія його диплома: М21 №110958.

ресурси організації: кількість працівників,наявність офісного приміщення та обладнання.

 • НАТИСКАЙ ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

  В нашій організації сім постійних працівників, найактивніших волонтерів,що працюють на добровільних засадах. Ініційовані проекти реалізуютьсявласними ресурсами активних учасників організації і на добровільніпожертви громадян, добродіїв. Офіс на вулиці Саксаганського 44, чотири комп'ютери, один принтер, шість стільців, чотири стола.

Бюджет організації за 2022 рік

249727 грн

Бюджет організації за 2023 рік

580717 грн

Наша команда

Illustration

Назар Озерянський

Голова організації

Проводить кардіохірургічні обстеження пацієнтів в регіонах, в тому числі – у зоні бойових дій на лінії фронту. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається збором коштів на автомобілі для військових та доставляє ліки в гарячі точки.

au.ni.ayidog%40yksnayrezo.n

Illustration

Катерина Гончарова

Журналіст, волонтер

Журналіст із 11-річним досвідом. Працювала у провідних всеукраїнських медіа, спеціалізується на темах медицини на туризму. Автор комунікаційної стратегії проєкту “Медичний десант” із профілактичних обстежень пацієнтів в регіонах. Веде супровід діяльності ГО “Дія в Україні”. З перших днів війни Росії проти України у вільний від роботи час координує доставлення адресної гуманітарної допомоги та ліків.

au.ni.ayidog%40avorahcnog.k

Illustration

Микола Куліков

Пілот, 3D конструктор

Пілот цивільної та військово - транспортної авіації, з 2014 року проводив волонтерську діяльність по комплектації медичних засобів, та комунікаціями. З початку повномасштабної агресії 2022 року, займається логістичними та комунікаційними питаннями з донорами з країн партнерів. Та безпосередньо доставляє допомогу постраждалим на території, які були під окупацією.Організував 3D друк "смаколиків" для ЗСУ

au.ni.ayidog%40vokiluk.m

Illustration

ігор половко

підпреємець, інженер

з 14 року займається допомогою армі та розбудовою громадського суспільства

au.ni.ayidog%40yksnayrezo.n

Illustration

Іларіон свиридюк

підприємець, аналітик

з 14 року займається допомогою армі та розбудовою громадського суспільства

au.ni.ayidog%40kuidyryvs.i

Illustration
Made with